Reputation Valuation – RepVal™

Az e-benchmark.hu hírnév-mérése

A RepValTM vállalati és szervezeti hírnév-mérési rendszer segítségével nemcsak a gyakorló pr-szakemberek kaphatnak egy eszközt hírnév-menedzselési feladataikhoz, hanem egy kiinduló alap lehet egy hírnév-kockázatkezelési rendszer kialakításához, működtetéséhez. A vállalatvezetés figyelmét felhívja arra, hogy a pr-tevékenységre fordított eszközök már nem egyszerű kommunikációs költségek, hanem a vállalkozás egyik legfontosabb vagyon elemét, az immateriális vagyont növelő befektetéssé válnak.
 
A hírnév-mérés szükségessége
 
A pr-szakemberek idejük jelentős részében még publicitást szerveznek, ahelyett, hogy a vállalatok (immateriális) vagyonát, hírnevét menedzselnék, ezzel növelve annak értékét. Ez utóbbi szükségességét támasztja alá számos felmérés amely szerint a vállalatvezetők az elsőszámú veszélyforrásnak ítélték a hírnév-kockázatot.
 
Ahhoz, hogy ebben a kérdésben komoly paradigmaváltást lehessen elérni, szükség van olyan eszközre, amely a vállalati, szervezeti hírnevet a nemzetközileg elfogadott és a magyarországi viszonyokra érvényes módon méri. Hiszen régi igazság: csak azon tudunk javítani, amit mérni is tudunk!


A Reputation ValuationTM (RepValTM) rendszer
 
A Reputation ValuationTM (RepValTM) rendszer elsősorban a hírnév-menedzsmenttel foglalkozó szakemberek, ügynökségek számára készült „célszerszám”, és nem egy újabb ranking-szisztéma!
A RepValTM kifejlesztésénél figyelembe vettük mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalmat, tapasztalatokat, a területen folyó tudományos műhelyek eredményeit. A téma hazai szakértőivel való konzultációk során sikerült olyan mérőrendszert kialakítani, amely mind az európai, mind a magyarországi viszonyokhoz illeszkedik.
 
A RepValTM rendszer empirikus adatok segítségével megmutatja, hogy az adott vállalat hírnevét mely tényezők milyen mértékben befolyásolják. Szegmensekre bontva - érdekgazda, társadalmi státusz és sok más - meghatározhatók azok a beavatkozási pontok, ahol a pr-szakembereknek cselekedni kell.
 
A vállalat hírnevét 8 fő alkotóelemre, dimenzióra bontva vizsgáljuk (1.: üzleti, pénzügyi teljesítmény, 2.: termék és/vagy szolgáltatás, 3.: vezetőség, 4.: innováció, 5.: munkahely, 6.: vállalatpolgárság, 7.: vállalatkormányzás, 8.: hitelesség), ami mögött további jól meghatározható dimenziók is találhatók, ilyen például a szervezet CSR-tevékenységének megítélése. A fő- és az azokat alkotó aldimenziók rendszerét több mint 50 kérdés segítségével mérjük.

A kérdőíves véleményfelmérés mintavételi kerete a vizsgálandó vállalkozás, szervezet 12 csoportba sorolt érdekgazdáinak köre.

A hírnév értékét befolyásoló pontok értékei és ezek anonimizált összehasonlításai (benchmark) mellett a RepValTM egy úgynevezett összesített mutatószámmal is jellemzi a szervezetet (1-100-ig), amit a könnyebb értelmezhetőség érdekében, hasonlóan sok nemzetközi felméréshez, 5 kategóriába sorolva, csillag-számmal is megadunk (2. táblázat).
 
2. táblázat: RepValTM értékei
 
*****          
Kiváló, excellent, TOP cégek
****          
Erős, stabil hírnév
***          
Átlagos
**          
Gyenge
*          
Nagyon gyenge