Mélyinterjú

A mélyinterjú egy kvalitatív kutatási eljárás, jellemzően egy 40-70 perces beszélgetés.

A mélyinterjú teljes mértékig az adott témára, egyénre koncentrál, lehetővé téve az egyéni sajátosságok feltárását a viselkedés, vélemények, beállítódások területén. Az így nyert információ nem statisztikai jellegű eredményeket szolgáltat, a miértekre és a hogyanokra keresi a válaszokat.
 
Leggyakrabban B2B, vállalati kutatások, döntéshozók, illetve olyan szakemberek véleményének, gyakorlatára és piaci terveinek a megismerésére használjuk.
A helyszíne a megkérdezett irodájában vagy más semleges és külső befolyástól mentes szobában zajlik. A mélyinterjús beszélgetésről legtöbbször audió, vagy esetenként videó felvétel készülhet.

A mélyinterjú alkalmazható önállóan, fókuszcsoportos kutatás kiegészítésre, esetleg kvantitatív (kérdőíves) megkérdezés előtti feltárásra, pontos információ-szerzésre, illetve utána az adatok további bővítésére, piaci folyamatok megértésére.